Søkeresultat

Filtrer

Kategorier

Merker

Aceton, 1L

Aceton, 1L
Produktnummer:
1041361
Originalnummer:
KEM 1551
Enhet:
Stk
Veil. pris:
kr. 175,- inkl. mva.
Løsningsmiddel for rengjøring i forbindelse med polyester og gelcoatarbeid. Kan også brukes til rengjøring av verktøy.
Fare:
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmellhet


Sikkerhetsdatablad (pdf)
HMS-Datablad (pdf)