Søkeresultat

Filtrer

Kategorier

Merker

Ta vare på deg og dine

Web Blogg 6
For å sikre deg selv, andre båtfarer og dine medpassasjerer må du sørge for at redningsutstyr er på plass og i god stand.

Alle om bord må ha vester som er tilpasset dem med tanke på vekt, alder og størrelse. Dyr må også sikres. Det er viktig at du har tatt en gjennomgang med deg selv og dine medpassasjerer om hva dere skal gjøre hvis det skjer en ulykke.

  • Sjekk at vester og annet utstyr er tilpasset
  • Innfør gode sikkerhetsrutiner slik at alle om bord vet hva de skal gjøre
  • Det er lurt å ha en back-up plan
  • Sjekk alt kommunikasjonsutstyr før avreise
  • Sjekk vind og værforhold før avreise