Søkeresultat

Filtrer

Kategorier

Merker

Ny type 95 E10 bensin - slik beskytter du motoren din!

E10bensin2
I løpet av våren 2023 innføres en ny bensinstandard, 95 oktan E10. Båtmotorer som bruker bensin kan ha problemer med blandingen.

Hva er E10 bensin?

95 oktan E10 er en ny type bensin som inneholder inntil 10% bioetanol. Dette er en ny bensinstandard i Norge som ble innført for å redusere klimagassutslipp fra forbrenningsmotorer. Bioetanol, som er en fornybar energikilde, kan utvinnes fra for eksempel sukker, mais og korn. Det er viktig å være klar over at ikke alle motorer er kompatible med bensin med så høy bioetanolblanding, spesielt eldre totaktsmotorer. Husk å alltid kontrollere i manualen hvilket drivstoff din motor kan bruke.

Hva kan konsekvensene bli?

Når bensin inneholder etanol, kan den bli hygroskopisk, noe som innebærer at den kan trekke til seg fuktighet og vann. Etter hvert kan vann bli bundet i bensinen, og dette vil øke i takt med lagringstiden. Med andre ord, jo lenger bensinen lagres, jo mer vann og fuktighet vil binde seg til den.

Og vann i bensintanken er ikke noe å spøke med. En motor som bare brukes i noen få timer av gangen, spesielt i helgene, og derfor ikke fylles med fersk bensin regelmessig, kan oppleve motorstopp neste gang den brukes hvis 95 E10 brukes som drivstoff.

Hvordan kan man forebygge dette?

For å forebygge faren for dette anbefales det å kun fylle 98 oktan bensin i eldre bensinmotorer. Det er spesielt viktig om du ikke bruker motoren regelmessig nok til at det blir en naturlig utskiftning av bensinen i tanken. Dette er fordi 98 oktan bensin fortsatt har E5 klassifisering, som tilsier at opptil 5% av bensinen kan være bioetanol. Dette er samme verdier 95 oktan hadde før denne endringen til E10.

Hvis det ikke finnes 98 oktan bensin der du fyller bensin, kan også en bensinstabilisator brukes, her anbefaler vi å bruke LiquiMoly Bensinstabilisator eller Star Tron Drivstoffbehandling. Bensinstabilisatoren fungerer ved å danne en beskyttende hinne rundt bensinmolekylene, noe som forhindrer at fuktighet og andre forurensninger får tilgang til bensinen. Dette hindrer oksidasjonsprosesser og forhindrer at bensinen brytes ned og mister sine egenskaper over tid.

Den mest viktige egenskapen i denne sammenhengen er at bensinstabilisatoren også stabiliserer bioandelen og forhindrer at den skiller seg ut og danner avleiringer i tanken. Det er viktig å bruke bensinstabilisatoren regelmessig for å opprettholde bensinens kvalitet og forhindre skade på motoren, spesielt når bensinen oppbevares over lengre tid.

Om du kun har en påhengsmotor som ikke brukes ofte og ikke trenger så mye bensin, kan du unngå hele problemet med å bruke alkylatbensin. Det finnes i vårt sortiment til både 2-takts og 4-takts motorer.

Kort oppsummert

  • Ny type 95 E10 bensin innføres for å redusere klimagassutslipp.
  • Bensinen inneholder inntil 10% bioetanol, som kan trekke til seg fuktighet og vann over lengre tid.
  • Dette kan være skadelig for motoren.
  • Båtmotorer bør fylles med 98 oktan bensin for å forebygge dette da denne fortsatt har E5 klassifisering.
  • Om ikke 98 oktan bensin er tilgjengelig kan LiquiMoly Bensinstabilisator eller Star Tron Drivstoffbehandling brukes for å hindre at fuktighet og forurensninger i langtidslagret bensin skader bensinen og motoren.
  • 2-takts og 4-takts alkylatbensin kan også til fordel brukes for å unngå problemet, om forbruket ditt ikke er så stort.

OBS: Husk alltid å lese i instruksjonsboken til motoren din om hvilket drivstoff din motor kan håndtere. Yamaha 4-takts motorer tåler eksempelvis ikke alkylatbensin.