Søkeresultat

Filtrer

Kategorier

Merker

Havari

Motorstopp eller andre feil eller skader som fører til tap av kontroll av fartøyet kan gå ut over din og dine passasjerers sikkerhet.

Ulykker kan skje. Det er da viktig at du har med deg nødvendig utstyr og at du har forsikret deg om at utstyret er funksjonelt før avreise.

  • Sørg for at du har et drivanker
  • Sørg for at du har med deg ekstra tau hvis du har behov for å slepe andre båter
  • Sørg for at du har en god kniv slik at du kan rydde bort uønsket eller innviklet tau
  • Sørg for at du har nødutstyr som nødbluss og signalutstyr

 

Vi har et ønske om at alle skal være trygge når de ferdes på sjøen. Derfor vil vi i sommer komme med råd og tips til hvordan dere kan få en enda sikrere maritim hverdag. 

Vi mener det er viktig at alle tar ansvar, både for egen sikkerhet, men også for andres sikkerhet når vi ferdes på sjøen. Vær forberedt og klar til å hjelpe hvis andre har problemer. 

Det er viktig at du har nødvendig utstyr og gode kommunikasjonsmuligheter. 

Sammen kan vi sørge for at alle får en trygg og sikker sommer på sjøen.

 

Det viktigste du kan gjøre er å være forberedt. 

Sjekk det du kan sjekke før avreise. Ekstra batteri. Ekstra drivstoff. Periodisk kontroll av utstyr. Det er også viktig at du har øvd deg på hva du må gjøre hvis det skjer en ulykke. Ha med deg grunnleggende sikkerhetsutstyr og førstehjelpsutstyr. Sjekk vind og værforhold. Tilpass turen til ditt ferdighetsnivå. Det er viktig med gode digitale kommunikasjonsenheter, men sørg for at du har back-up.

 

Noen av de produkter vi anbefaler å ha om bord --> KLIKK HER